menu
24hmoney

Bài của Trung Kiên Invest

Pro
Nhận định cho tuần giao dịch mới - VNI sẽ còn tăng tiếp?
Review lại các cổ phiếu tiềm năng còn điểm mua.
Target chốt lời và timing nhịp hồi này của cổ phiếu.
Nhà đầu tư lưu ý
1 Yêu thích
Thích Đã thích Thích
Bình luận
Chia sẻ