menu
24hmoney

Bài của Vương Chúc

Ảnh đại diện Pro
Kỳ vọng FED cắt giảm lãi suất vào tháng 6 giảm mạnh sau dữ liệu CPI
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 3 của Mỹ cao hơn dự kiến ​​đã làm rung chuyển thị trường vào thứ Tư, cụ thể:
CPI Mỹ YoY Thực tế 3,5% (Dự báo 3,4%, 3,2 trước đó %). Thực tế tháng 0,4% (Dự báo 0,3%, 0,4 trước đó %).
CPI cốt lõi YoY của Mỹ Thực tế 3,8% (Dự báo 3,7%, 3,8 trước đó %). Dữ liệu thực tế tháng 0,4% (Dự báo 0,3%, 0,4 trước đó %).
Kỳ vọng FED cắt giảm lãi suất vào tháng 6 giảm mạnh sau dữ liệu CPI. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 3 của  ...
Thị trường hiện đang kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 40 điểm cơ bản trong năm nay, giảm từ mức kỳ vọng 65 điểm cơ bản vào thứ Ba trước báo cáo CPI tháng 3.
Kỳ vọng FED cắt giảm lãi suất vào tháng 6 giảm mạnh sau dữ liệu CPI. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 3 của  ...
Thị trường hiện đang kỳ vọng chỉ có 2 lần cắt giảm lãi suất trong năm nay và lần cắt giảm lãi suất đầu tiên phải đến tháng 9 (trước đó thị trường kỳ vọng 3 lần cắt giảm lãi suất bắt đầu vào tháng 6).
... ... ...
Nguồn: Tổng hợp.
Nhà đầu tư lưu ý
1 Yêu thích
2 Chia sẻ
Thích Đã thích Thích
Bình luận
Chia sẻ