menu
24hmoney

Bài của Hoàng Hữu Huấn

Pro
Khớp lệnh số 05: Ngọt như mía đường QNS. Dư địa tăng 25% từ giá hiện tại
1. Câu chuyện.
- Thời tiết khô nóng do El Nino gây ra đã làm giảm năng suất mía đường niên vụ 2022 - 2023
- Động lực tăng trưởng: Hàng tồn kho, giá đường thế giới
2. Thời điểm.
- Định giá ngày 18/08/2023 thấp hơn 25.5% đà tăng trưởng.
- Cổ phiếu đang về vùng hỗ trợ.
Xem chi tiết:
Nhà đầu tư lưu ý
Mã liên quan
Giá
Biểu đồ

45.80

+0.60 (+1.33%)

Biểu đồ mã QNS
Thích Đã thích Thích
Bình luận
Chia sẻ