menu
24hmoney

Bài của Ngoc Anh Invest

Pro
Điểm mua siêu cổ với thương vụ thoái vốn nhà nước
00:00 Tổng quan doanh nghiệp
03:30 Điểm nhấn đầu tư
11:30 Thời điểm đầu tư
Nhà đầu tư lưu ý
Thích Đã thích Thích
Bình luận
Chia sẻ