menu
24hmoney

Bài của Ngoc Anh Invest

Pro
Cơ hội bắt đáy siêu cổ phiếu trở lại DGC
✔️Tổng quan doanh nghiệp Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang - DGC
✔️Xác định vùng đảo chiều của DGC
✔️Khuyến nghị điểm mua bán DGC
Nhà đầu tư lưu ý
Thích Đã thích Thích
Bình luận
Chia sẻ