menu
24hmoney

Bài của Hoàng Hữu Huấn

Pro
Cách chọn cổ phiếu mạnh khi thị trường vẫn ở vùng cân bằng.
+ Thị trường 28/08/2023 chưa có phiên xác nhận nhưng dòng tiền có sự lan tỏa, đặc biệt những cổ phiếu lớn tăng điểm sẽ làm điểm tựa cho thị trường nhịp này, đồng thời nhiều cổ phiếu leader đã xuất hiện như: DXG, SSI, DGC, FRT, DGW..... Tâm điểm như đã đề cập nhịp này vẫn là bất động sản và chứng khoán sẽ 2 nhóm ngành hút tiền.
+ Quanh vùng 1210 điểm sẽ có rung lắc, đây cũng sẽ là vùng để gia tăng tỷ trọng ở những cổ phiếu kéo ngược sau khi test lại nhịp tăng vừa qua . Đơn giản hơn nhìn giá hiện tại so với đường MA50 ngày, nếu cổ phiếu nào hiện tại giá vẫn trên đường MA50 ngày sẽ cổ phiếu mạnh.
Xem chi tiết:
Nhà đầu tư lưu ý
Thích Đã thích Thích
Bình luận
Chia sẻ