menu
24hmoney

Bài của Cao Vân

Mới đây, FTSE Russell và MVIS đã công bố kết quả danh mục các chỉ số mới. Danh mục mới sẽ có hiệu lực từ ngày 20/12, do đó các quỹ ETF liên quan sẽ cần hoàn thành tái cơ cấu danh mục vào ngày 17/12 tới đây.
Theo thống kê của Công ty Chứng khoán SSI, chỉ số FTSE Vietnam Index thêm DGC, DIG, DXG và không loại cổ phiếu nào. Quỹ FTSE Vietnam Swap UCITS ETF sẽ mua khoảng 900.000 cổ phiếu DGC, 2,1 triệu cổ phiếu DIG và 3,1 triệu cổ phiếu DXG, theo ước tính của SSI.
Trong khi đó, FTSE Vietnam All-share Index thêm DGW, FLC, HDG, HT1, NKG, ITA và không loại cổ phiếu nào. Tuy nhiên, hiện tại không có ETF nào trực tiếp sử dụng chỉ số này nên các thay đổi này không ảnh hưởng tới các cổ phiếu.
MVIS Vietnam Index thêm mới IDC, ITA, VHC, KDH, VPI trong kỳ này và không có cổ phiếu nào bị loại. SSI cho biết danh mục MVIS Vietnam Index sẽ bao gồm 50 cổ phiếu, trong đó có 36 cổ phiếu niêm yết tại Việt Nam và 14 cổ phiếu nước ngoài có liên quan. Tổng giá trị tài sản của quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF (quỹ ETF tham chiếu theo MVIS Vietnam Index) tại ngày 10/12 đạt 580 triệu USD. Bên cạnh các cổ phiếu được thêm mới, quỹ sẽ tăng sở hữu VHM, HPG, VND, DGC, SHS trong khi giảm sở hữu ở phần lớn các cổ phiếu còn lại.
Song song, chỉ số FTSE Vietnam 30 Index không thực hiện thay đổi danh mục trong kỳ này bởi lịch cơ cấu lại chỉ số rơi vào kỳ tháng 3 và tháng 9 hàng năm. Quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF sử dụng chỉ số này làm tham chiếu hiện là quỹ ETF lớn thứ 3 trên thị trường Việt Nam với quy mô tài sản gần 11.000 tỷ. Vì thế, SSI cũng tính toán lại giao dịch sắp tới của quỹ này.
Chốt lại, trong đợt cơ cấu lại quỹ ETF quý IV/2021, ITA nhiều khả năng sẽ là cổ phiếu được mua vào mạnh nhất với 5,7 triệu cổ phiếu, chủ yếu đến từ quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF. Trong khi đó, HPG có thể được mua vào tới gần 4 triệu cổ phiếu với lực mua đến từ hai quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF và Fubon FTSE Vietnam ETF.
VND và DXG cũng là hai cổ phiếu dự kiến được các quỹ ETF mua vào trên 3 triệu cổ phiếu trong đợt cơ cấu lại sắp tới.
Bên cạnh đó, khá nhiều cổ phiếu được dự báo mua vào trên 1 triệu đơn vị từ các quỹ ETF, ví dụ như IDC, DIG, VHC, DGC, VPI, KDH, VHM.
Mới đây, FTSE Russell và MVIS đã công bố kết quả danh mục các chỉ số mới. Danh mục mới sẽ có hiệu lực  ...
Ước tính giao dịch các quỹ ETF trong đợt cơ cấu lại các quỹ ETF sắp tới
Ở chiều ngược lại, VRE có thể sẽ là cổ phiếu bị các quỹ ETF bán ra nhiều nhất với 3,4 triệu cổ phiếu, từ cả ba quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF, Fubon FTSE Vietnam ETF và FTSE Vietnam Swap UCITS ETF.
Nhiều cổ phiếu bị đồng loạt bán ra bởi ba quỹ ETF trên, như SSI dự kiến bị bán 2,9 triệu cổ phiếu, GEX dự kiến bị bán 2 triệu cổ phiếu, POW dự kiến bị bán 1,9 triệu cổ phiếu, STB dự kiến bị bán 1,9 triệu cổ phiếu.
VCB mặc dù có thể được quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF mua vào hơn 1 triệu cổ phiếu nhưng lại bị bán mạnh bởi quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF và phần nào từ FTSE Vietnam Swap UCITS ETF, khiến cổ phiếu này chốt lại có thể bị bán ra tới 1,8 triệu đơn vị trong đợt cơ cấu lại ETF sắp tới.
Ngoài ra, PDR và VIC cũng là các cổ phiếu có thể bị ba quỹ ETF bán ra trên 1 triệu cổ phiếu.
Nhà đầu tư lưu ý
11 Yêu thích
12 Bình luận 149 Chia sẻ
Thích Đã thích Thích
Bình luận
Chia sẻ