menu
24hmoney

Bài của Trang Nguyễn

Pro
Biến động giá dầu ảnh hưởng trực tiếp đến doanh nghiệp nào????
- Dù giá dầu đang neo ở mức cao thì không phải doanh nghiệp nào cũng trực tiếp được hưởng lợi. lợi nhuận giữa các nhóm doanh nghiệp dầu khí ở các khâu thượng nguồn, trung nguồn, hạ nguồn lại có sự phân hóa rõ rệt. Cụ thể:
KHÂU THƯỢNG NGUỒN:
Bao gồm các doanh nghiệp PVS, PVD..
- Tham gia vào các hoạt động như tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí, tỷ lệ lấp đầy dàn khoan
- Tại khâu này, lợi nhuận của doanh nghiệp không bị ảnh hưởng trực tiếp bởi sự biến động của giá dầu trong ngắn hạn do cơ chế giá cho thuê được tính theo giá hợp đồng mang tính dài hạn. Đối với PVD, giá dầu và lợi nhuận không có sự tương quan cao dù giá dầu ở mức cao nhưng nhu cầu thuê giàn khoan và số ngày sử dụng giàn khoan thấp thì lợi nhuận cũng không có sự tăng trưởng cao.
KHÂU TRUNG NGUỒN:
Bao gồm các doanh nghiệp GAS, CNG, PVT,...
- Tham gia vào các hoạt động như vận chuyển, dự trữ và phân phối khí. Đối với những doanh nghiệp ở khâu này đều ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận tích cực.
- Đối với GAS, với cơ chế giá bán được tính dựa trên giá miệng giếng và MFO biến động theo giá dầu Brent. Do đó, điều này đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của GAS không bị thua lỗ.
- Nếu giá WTI giao dịch trên mức 70 USD/thùng thì mức tăng trưởng lợi nhuận của GAS 15-20% và giá dầu Brent càng cao thì mức tăng trưởng lợi nhuận của GAS sẽ càng lớn.
KHÂU HẠ NGUỒN:
Bao gồm các doanh nghiệp BSR, PLX,,...
- Tham gia vào các hoạt động như lọc, hóa dầu, tiêu thụ khí. Tuy nhiên, chỉ có BSR lợi nhuận biến động mạnh theo sự biến động của giá dầu WTI.
- Do đó, khi giá dầu neo ở mức cao, chỉ số Crack Spread càng cao doanh nghiệp càng có lợi nhuận.
- Giá dầu ổn định và giao dịch quanh mức trung bình 70-80 USD/thùng thì mức tăng trưởng lợi nhuận là 10% và giá dầu trên mức 90 USD/thùng thì mức tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp càng cao.
- Trong khi đó, đối với cơ chế tính giá đầu vào và đầu ra của PLX khiến cho hoạt động kinh doanh xăng dầu của PLX bị biến động lớn và dù giá dầu neo ở mức cao thì doanh nghiệp cũng không có sự tăng trưởng lợi nhuận.
Nhà đầu tư lưu ý
50 Yêu thích
21 Bình luận 18 Chia sẻ
Thích Đã thích Thích
Bình luận
Chia sẻ