menu
24hmoney

Bài của PHAN THANH QUỐC

Pro
Bản chất 04 giai đoạn vận động của cổ phiếu | (CHỨNG KHOÁN CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU)
Mua cổ phiếu mà chờ mãi giá không tăng? Chắc hẳn bạn chưa biết đến 4 GIAI ĐOẠN VẬN ĐỘNG của một SIÊU CỔ PHIẾU!
❓Nếu bạn là một Nhà đầu tư ngắn hạn, muốn mua nhanh bán nhanh, nhưng những cổ phiếu bạn chọn luôn đi ngang mãi không bứt phá?
❓Có khi nào bạn thấy một cổ phiếu đang tăng nóng, người người nhà nhà hô hào mua vào, bạn FOMO mua theo, nhưng ngay sau đó thì cổ phiếu đó lại rớt giá thảm hại?
Nhà đầu tư lưu ý
Thích Đã thích Thích
Bình luận
Chia sẻ