menu
24hmoney

Bài của Ngoc Anh Invest

Pro
5 phút nói về Sell in May và xu hướng thị trường chứng khoán tháng 5
00:00 Sell in may là gì? Nguồn gốc ?
01:17 Sell in may có tác động như thế nào đến chứng khoán Việt Nam
02:45 Xu hướng thị trường tháng 5
Nhà đầu tư lưu ý
Thích Đã thích Thích
Bình luận
Chia sẻ