menu
24hmoney

Bài của Ngoc Anh Invest

Pro
00:00 Tổng quan doanh nghiệp FPT
03:40 Điểm nhấn đầu tư: FPT đón làn sóng chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI)
14:40 Điểm mua FPT
Nhà đầu tư lưu ý
Thích Đã thích Thích
Bình luận
Chia sẻ