menu
24hmoney

Bài của Thủy Phạm

Pro
WATCHLIST theo dõi cho nhịp tới: 🍀🍀🍀
📌- Khu công nghiệp : KBC, IDC
📌- Bán lẻ: DGW
📌- Chứng khoán: SSI,SHS
📌- BĐS: HD6
Tạm 1 vài cổ phiếu đang duy trì trạng thái khá ổn. Sẽ cần kiểm định lại ở các phiên tới. Tuy nhiên quan sát dần chuẩn bị sẵn sàng cho nhịp mới nhé.
👉 sẽ có nhịp test lại nhé anh chị nên không cần vội vàng.
WATCHLIST theo dõi cho nhịp tới: 🍀🍀🍀. 📌- Khu công nghiệp : KBC, IDC. 📌- Bán lẻ: DGW. 📌- Chứng  ...
Nhà đầu tư lưu ý
Thích Đã thích Thích
Bình luận
Chia sẻ