Xuất khẩu cà phê mang về hơn 1,6 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm

Thạch Thảo

Thứ sáu, ngày 03/07/2020 20:58 PM (GMT+7)

Xuất khẩu cà phê mang về hơn 1,6 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm

Chuyên mục : Hàng hóa

Xuất khẩu cà phê mang về hơn 1,6 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm

Tính chung 6 tháng đầu năm 2020, xuất khẩu cà phê ước đạt 955 nghìn tấn, trị giá 1,609 tỷ USD, tăng 3,7% về lượng và tăng 2,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019.