Xi măng Bỉm Sơn (BCC): Kế hoạch lãi trước thuế 155 tỷ đồng năm 2020, trình phương án phát hành 13 triệu cổ phiếu trả cổ tức

Nguyễn Chung Chính

Thứ hai, ngày 22/06/2020 11:03 AM (GMT+7)

Xi măng Bỉm Sơn (BCC): Kế hoạch lãi trước thuế 155 tỷ đồng năm 2020, trình phương án phát hành 13 triệu cổ phiếu trả cổ tức

Xi măng Bỉm Sơn (BCC): Kế hoạch lãi trước thuế 155 tỷ đồng năm 2020, trình phương án phát hành 13 triệu cổ phiếu trả cổ tức

Tổng tỷ lệ chia cổ tức năm 2018 và 2019 là 12%.