WTO mở đường cho ông Trump đánh thuế 7,5 tỷ USD hàng hóa EU

Quỳnh Như

Thứ ba, ngày 01/10/2019 09:22 AM (GMT+7)

WTO mở đường cho ông Trump đánh thuế 7,5 tỷ USD hàng hóa EU

WTO mở đường cho ông Trump đánh thuế 7,5 tỷ USD hàng hóa EU

Ông Trump có khả năng dùng kịch trần mức 7,5 tỷ USD hàng hóa EU mà WTO cấp để áp thuế trả đũa việc khối này trợ cấp cho Airbus.