Vụ MobiFone mua AVG: Gia đình và bạn bè bị cáo Nguyễn Bắc Son đã nộp 12,5 tỷ đồng

Gia Trang

Thứ bảy, ngày 21/12/2019 09:43 AM (GMT+7)

Vụ MobiFone mua AVG: Gia đình và bạn bè bị cáo Nguyễn Bắc Son đã nộp 12,5 tỷ đồng

Chuyên mục : Pháp luật

Vụ MobiFone mua AVG: Gia đình và bạn bè bị cáo Nguyễn Bắc Son đã nộp 12,5 tỷ đồng

Gia đình và bạn bè của bị cáo Nguyễn Bắc Son đã nộp 12,5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả số tiền 3 triệu USD bị cáo Nguyễn Bắc Son đã nhận từ bị cáo Phạm Nhật Vũ (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị AVG).