Vụ AVG: Sẽ khắc phục 3 triệu USD trước ngày 26/12

Giáng Hoa

, ngày 22/12/2019 08:03 AM (GMT+7)

Vụ AVG: Sẽ khắc phục 3 triệu USD trước ngày 26/12

Chuyên mục : Pháp luật

Vụ AVG: Sẽ khắc phục 3 triệu USD trước ngày 26/12

Chiều 21/12, sau giờ nghỉ giải lao, Chủ tọa cho biết Hội đồng xét xử đã nhận được bức thư của bị cáo Nguyễn Bắc Son thể hiện sáng nay gia đình bị cáo đã khắc phục 12 tỷ đồng. Số tiền 55 tỷ đồng còn lại bị cáo động viên gia đình tiếp tục khắc phục trước ngày 26/12. Tòa án ghi nhận tinh thần khắc phục của gia đình bị cáo.