Vợ ông Johnathan Hạnh Nguyễn rời công ty kinh doanh hàng hiệu, dịch vụ sân bay

Trần Hà My

Thứ sáu, ngày 03/07/2020 11:28 AM (GMT+7)

Vợ ông Johnathan Hạnh Nguyễn rời công ty kinh doanh hàng hiệu, dịch vụ sân bay

Chuyên mục : Kinh doanh

Vợ ông Johnathan Hạnh Nguyễn rời công ty kinh doanh hàng hiệu, dịch vụ sân bay

Sau nhiều năm liền lãi hàng trăm tỷ đồng, dịch bệnh Covid-19 khiến Sasco chỉ đặt kế hoạch lãi 23 tỷ đồng năm 2020. Vua hàng hiệu Johnathan Hạnh Nguyễn cho biết, trong cuộc đời 50 năm chinh chiến của ông, đây là dịch bệnh khủng khiếp nhất.