VNM, PNJ, PVI, GTN, KDH, CLW, DHC, SVN, TCD, QNS, MIG, VCP, NTT, NTH: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

Nguyễn Chung Chính

Thứ ba, ngày 19/11/2019 08:56 AM (GMT+7)

VNM, PNJ, PVI, GTN, KDH, CLW, DHC, SVN, TCD, QNS, MIG, VCP, NTT, NTH: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

VNM, PNJ, PVI, GTN, KDH, CLW, DHC, SVN, TCD, QNS, MIG, VCP, NTT, NTH: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.