VNM, DHC, GTN, KDH, TCD, PNJ, CLW, QNS, C21, VCP: Thông tin giao dịch cổ phiếu

Vũ Quyết

Thứ ba, ngày 19/11/2019 08:42 AM (GMT+7)

VNM, DHC, GTN, KDH, TCD, PNJ, CLW, QNS, C21, VCP: Thông tin giao dịch cổ phiếu

VNM, DHC, GTN, KDH, TCD, PNJ, CLW, QNS, C21, VCP: Thông tin giao dịch cổ phiếu

Trong 2 ngày 11 và 12/11, CTCP Invest Tây Đại Dương đã bán hơn 26 triệu cổ phiếu GTN.