VNDirect: Doanh thu dịch vụ chứng khoán 2019 giảm 34,46%

Phương Tùng

Thứ tư, ngày 01/07/2020 14:16 PM (GMT+7)

VNDirect: Doanh thu dịch vụ chứng khoán 2019 giảm 34,46%

Chuyên mục : Chứng khoán

VNDirect: Doanh thu dịch vụ chứng khoán 2019 giảm 34,46%

Mức giảm trên tương đương với sự sụt giả thanh khoản trên toàn thị trường. ĐHCĐ CTCP Chứng khoán VNDirect đã đặt ra 3 kịch bản cho kế hoạch kinh doanh năm 2020.