Virus corona có tồn tại trên rau và thịt không? Cảnh báo một việc nhất định phải làm sau khi mua thực phẩm