Vinamilk chốt quyền trả cổ tức 15% bằng tiền vào 30/6

Lê Phương Nam

Thứ ba, ngày 23/06/2020 09:46 AM (GMT+7)

Vinamilk chốt quyền trả cổ tức 15% bằng tiền vào 30/6

Vinamilk chốt quyền trả cổ tức 15% bằng tiền vào 30/6

Vinamilk dự chi khoảng 2.612 tỷ đồng để trả cổ tức.