Vinachem gây sốc khi đấu giá 49% cổ phần Công ty Hoá chất miền Nam ở mức 253.300 đồng

An Bang

Thứ tư, ngày 20/11/2019 09:42 AM (GMT+7)

Vinachem gây sốc khi đấu giá 49% cổ phần Công ty Hoá chất miền Nam ở mức 253.300 đồng

Vinachem gây sốc khi đấu giá 49% cổ phần Công ty Hoá chất miền Nam ở mức 253.300 đồng

Giá gốc khoản đầu tư là 4,1 tỷ đồng nhưng nếu đấu giá thành công Vinachem sẽ thu về 117 tỷ đồng...