Viettel sẽ giảm tỷ lệ sở hữu tại Viettel Post, Công trình Viettel trong năm 2020

Thạch Thảo

Thứ tư, ngày 01/07/2020 10:51 AM (GMT+7)

Viettel sẽ giảm tỷ lệ sở hữu tại Viettel Post, Công trình Viettel trong năm 2020

Chuyên mục : Chứng khoán

Viettel sẽ giảm tỷ lệ sở hữu tại Viettel Post, Công trình Viettel trong năm 2020

Viettel đã thuê đơn vị thẩm định để định giá giá trị cổ phần. Trong năm 2020, dự kiến hoàn thành các thủ tục giảm tỷ lệ sở hữu đảm bảo theo phương án cơ cấu lại và theo quy định pháp luật.