Việt Nam tiếp tục ở lại nhóm MSCI Frontier Markets, có thể được tăng mạnh tỷ trọng vào cuối năm nay

Hoàng Trung

Thứ tư, ngày 24/06/2020 10:49 AM (GMT+7)

Việt Nam tiếp tục ở lại nhóm MSCI Frontier Markets, có thể được tăng mạnh tỷ trọng vào cuối năm nay

Việt Nam tiếp tục ở lại nhóm MSCI Frontier Markets, có thể được tăng mạnh tỷ trọng vào cuối năm nay

Điểm tích cực trong kỳ review này đến từ việc sau khi luật chứng khoán sửa đổi được quốc hội Việt Nam thông qua trong kỳ họp tháng 10/2019, yếu tố không có trung tâm thanh toán bù trừ riêng biệt của Việt Nam đã được loại ra khỏi báo cáo kỳ này.