Việt Nam tiếp tục là thị trường cận biên, MSCI bỏ đánh giá về VSD

Thủy Tiên

Thứ tư, ngày 24/06/2020 12:17 PM (GMT+7)

Việt Nam tiếp tục là thị trường cận biên, MSCI bỏ đánh giá về VSD

Việt Nam tiếp tục là thị trường cận biên, MSCI bỏ đánh giá về VSD

MSCI giữ nguyên hầu hết đánh giá của năm 2019, chỉ bỏ đoạn "không có tổ chức bù trừ chính thức và VSD đóng vai trò là cơ quan bù trừ chứng khoán".