Viêm phổi Vũ Hán đe dọa thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung