[Video] Đại Hội Cổ Đông SIP năm 2020 - Hoa vàng khi nào mới nở?

Thiện Nguyễn

Thứ tư, ngày 01/07/2020 10:20 AM (GMT+7)

[Video] Đại Hội Cổ Đông SIP năm 2020 - Hoa vàng khi nào mới nở?

Chuyên mục : Chứng khoán

[Video] Đại Hội Cổ Đông SIP năm 2020 - Hoa vàng khi nào mới nở?

Hello Stock vừa qua thứ 6 ngày 26/6 đã tham gia ĐHĐCĐ TN 2020 của SIP. Chúng tôi xin cập nhật một số thông tin quan trọng có liên quan đến kế hoạch kinh doah cũng như là định hướng của SIP trong thời gian tới.