[Video] Chủ tọa không chấp nhận xử kín một phần thương vụ AVG

Vũ Kiều Sơn Tuấn

Thứ hai, ngày 16/12/2019 10:23 AM (GMT+7)

[Video] Chủ tọa không chấp nhận xử kín một phần thương vụ AVG

[Video] Chủ tọa không chấp nhận xử kín một phần thương vụ AVG

Các nội dung liên quan đến thương vụ AVG đã nêu trong kết luận thanh tra và kết quả điều tra nên chủ tọa phiên tòa không chấp nhận đề nghị xử kín một phần vụ án.