VEAM trích gần 5.200 tỷ đồng chia cổ tức năm 2018

Hoài Nhật

Thứ bảy, ngày 14/12/2019 09:50 AM (GMT+7)

VEAM trích gần 5.200 tỷ đồng chia cổ tức năm 2018

VEAM trích gần 5.200 tỷ đồng chia cổ tức năm 2018

VEAM sẽ chi cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 38,84%, tương đương số tiền 5.158 tỷ đồng.