VDSC: Nhiều dư địa để giảm lãi suất

Lê Thúy Hằng

Thứ ba, ngày 07/07/2020 14:11 PM (GMT+7)

VDSC: Nhiều dư địa để giảm lãi suất

Chuyên mục : Tài chính

VDSC: Nhiều dư địa để giảm lãi suất

Khoảng cách giữa tăng trưởng cung tiền và tăng trưởng tín dụng là nguyên nhân lãi suất liên ngân hàng giảm và thấp nhất lịch sử ở mức 0,12% vào ngày 2/7.