Ưu điểm tôi tự hào suốt 20 năm, không ngờ lại là trở ngại trên con đường sự nghiệp

Lê Phương Nam

Thứ năm, ngày 02/07/2020 10:40 AM (GMT+7)

Ưu điểm tôi tự hào suốt 20 năm, không ngờ lại là trở ngại trên con đường sự nghiệp

Chuyên mục : Kỹ năng

Ưu điểm tôi tự hào suốt 20 năm, không ngờ lại là trở ngại trên con đường sự nghiệp

Sự “hoàn hảo” mà bạn theo đuổi, biến bạn thành cái gì?