Tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ giảm xuống 11,1% trong tháng 6

Đinh Ngân

Thứ sáu, ngày 03/07/2020 10:09 AM (GMT+7)

Tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ giảm xuống 11,1% trong tháng 6

Chuyên mục : Tin quốc tế

Tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ giảm xuống 11,1%  trong tháng 6

Tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ đã giảm xuống 11,1% sau khi 4,8 triệu việc làm được tạo ra trong tháng 6/2020.