Tỷ giá tính chéo của VND với một số ngoại tệ từ 21/11/2019 đến 27/11/2019

Cao Giang

Thứ năm, ngày 21/11/2019 14:08 PM (GMT+7)

Tỷ giá tính chéo của VND với một số ngoại tệ từ 21/11/2019 đến 27/11/2019

Tỷ giá tính chéo của VND với một số ngoại tệ từ 21/11/2019 đến 27/11/2019

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo tỷ giá tính chéo của Đồng Việt Nam với một số ngoại tệ để xác định trị giá tính thuế, có hiệu lực từ ngày 21 11 2019 đến ngày 27 11 2019.