Tuổi 20 sống nhạt nhẽo, tuổi 30 nhìn lại thấy đời mình nguội lạnh: Hơn cả cơm áo gạo tiền, điều cần tìm kiếm nhất khi người ta còn trẻ là những trải nghiệm

Nguyễn Thanh Cường

Thứ tư, ngày 20/11/2019 09:18 AM (GMT+7)

Tuổi 20 sống nhạt nhẽo, tuổi 30 nhìn lại thấy đời mình nguội lạnh: Hơn cả cơm áo gạo tiền, điều cần tìm kiếm nhất khi người ta còn trẻ là những trải nghiệm

Tuổi 20 sống nhạt nhẽo, tuổi 30 nhìn lại thấy đời mình nguội lạnh: Hơn cả cơm áo gạo tiền, điều cần tìm kiếm nhất khi người ta còn trẻ là những trải nghiệm

80% những quyết định quan trọng nhất cuộc đời diễn ra trước khi một người bước vào tuổi 35.