Từ 31/12/2019, mua bán dưới 1.000 USD tại tiệm vàng chỉ bị phạt cảnh cáo

Hoài Thơ

Thứ ba, ngày 19/11/2019 21:19 PM (GMT+7)

Từ 31/12/2019, mua bán dưới 1.000 USD tại tiệm vàng chỉ bị phạt cảnh cáo

Từ 31/12/2019, mua bán dưới 1.000 USD tại tiệm vàng chỉ bị phạt cảnh cáo

Tuy nhiên, nếu tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần hành vi mua, bán ngoại tệ có giá trị dưới 1.000 USD thì các cá nhân vi phạm sẽ bị xử phạt từ 10-20 triệu đồng.