Từ 2020, bất động sản không còn là khoản đầu tư an toàn?

Lê Thúy Hằng

Thứ tư, ngày 20/11/2019 09:32 AM (GMT+7)

Từ 2020, bất động sản không còn là khoản đầu tư an toàn?

Từ 2020, bất động sản không còn là khoản đầu tư an toàn?

Các nhà đầu tư đang xem xét lại danh mục đầu tư với mục tiêu xa hơn là chỉ thu về lợi nhuận ổn định. Thêm vào đó, công nghệ đang biến đổi thị trường bất động sản toàn cầu theo những hướng trước đây chưa từng xảy ra.