Từ 2020, bất động sản không còn là khoản đầu tư an toàn?