Từ 1/1/2020: Lương tối thiểu vùng tăng đến 240.000 đồng

Thạch Thảo

Thứ tư, ngày 20/11/2019 09:17 AM (GMT+7)

Từ 1/1/2020: Lương tối thiểu vùng tăng đến 240.000 đồng

Chuyên mục : KT vĩ mô

Từ 1/1/2020: Lương tối thiểu vùng tăng đến 240.000 đồng

Từ 1/1/2020, lương tối thiểu vùng sẽ tăng thêm từ 150.000 đồng đến 240.000 đồng so với mức áp dụng năm 2019.