TS. Trần Hoàng Ngân: "Nhường sân" cho tư nhân nhưng nếu "sếu đầu đàn" chưa đủ sức dẫn dắt, sân chơi sẽ bị để trống cho nhà đầu tư nước ngoài!

Cao Giang

Thứ sáu, ngày 22/11/2019 09:04 AM (GMT+7)

TS. Trần Hoàng Ngân: "Nhường sân" cho tư nhân nhưng nếu "sếu đầu đàn" chưa đủ sức dẫn dắt, sân chơi sẽ bị để trống cho nhà đầu tư nước ngoài!

Chuyên mục : KT vĩ mô

TS. Trần Hoàng Ngân: "Nhường sân" cho tư nhân nhưng nếu "sếu đầu đàn" chưa đủ sức dẫn dắt, sân chơi sẽ bị để trống cho nhà đầu tư nước ngoài!

Kinh tế tư nhân Việt Nam vẫn đang thiếu đi những đại gia và cần được tiếp tục hỗ trợ, TS.Trần Hoàng Ngân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM nhận định. "Việt Nam cần có nhiều tập đoàn kinh tế lớn, giữ vai trò quan trọng để đảm bảo sự độc lập, tự chủ của nền kinh tế" , ông nói.