TS. Cấn Văn Lực: Hậu Covid-19 - Việt Nam cần thúc đẩy hội nhập và phát triển mobile money, fintech

Mai Vân

Thứ sáu, ngày 03/07/2020 20:28 PM (GMT+7)

TS. Cấn Văn Lực: Hậu Covid-19 - Việt Nam cần thúc đẩy hội nhập và phát triển mobile money, fintech

Chuyên mục : KT vĩ mô

TS. Cấn Văn Lực: Hậu Covid-19 - Việt Nam cần thúc đẩy hội nhập và phát triển mobile money, fintech

Chia sẻ tại Diễn đàn "Doanh nghiệp: Lựa chọn nào thời hậu COVID-19?", TS Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế đã có tham luận về "Tác động của dịch Covid-19 đối với các ngành kinh tế Việt Nam - Một số gợi ý chính sách và đối với doanh nghiệp".