Trước giờ giao dịch 16/12: Tuần cơ cấu ETF, đáo hạn phái sinh

Nguyễn Hoàng Tuấn

Thứ hai, ngày 16/12/2019 09:08 AM (GMT+7)

Trước giờ giao dịch 16/12: Tuần cơ cấu ETF, đáo hạn phái sinh

Trước giờ giao dịch 16/12: Tuần cơ cấu ETF, đáo hạn phái sinh

Tuần giao dịch này sẽ có nhiều biến động cho hoạt động cơ cấu ETF và đáo hạn phái sinh.