Trung Quốc tăng cường các biện pháp quản lý nguồn gốc, chất lượng thực phẩm, doanh nghiệp Việt Nam cần lưu ý gì khi xuất khẩu hàng hóa?

Vũ Như Hoa

Thứ bảy, ngày 27/06/2020 23:50 PM (GMT+7)

Trung Quốc tăng cường các biện pháp quản lý nguồn gốc, chất lượng thực phẩm, doanh nghiệp Việt Nam cần lưu ý gì khi xuất khẩu hàng hóa?

Trung Quốc tăng cường các biện pháp quản lý nguồn gốc, chất lượng thực phẩm, doanh nghiệp Việt Nam cần lưu ý gì khi xuất khẩu hàng hóa?

Bộ Công Thương khuyến nghị các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc cần tuân thủ nghiêm các quy định về chất lượng, kiểm nghiệm kiểm dịch, an toàn thực thẩm, truy xuất nguồn gốc…