Trung Quốc công bố bộ dụng cụ phát hiện nhanh virus corona chỉ trong 8-15 phút