Trung Quốc - Bong bóng khổng lồ nhưng không bao giờ vỡ?

Đức Anh

Thứ năm, ngày 25/06/2020 12:53 PM (GMT+7)

Trung Quốc - Bong bóng khổng lồ nhưng không bao giờ vỡ?

Trung Quốc - Bong bóng khổng lồ nhưng không bao giờ vỡ?

Theo Tom Orlik, tác giả của cuốn sách mới xuất bản "China: The Bubble That Never Pops", sức mạnh của Trung Quốc nằm ở một vài điểm: nguồn vốn vững mạnh dành cho hệ thống ngân hàng, sự can thiệp của chính phủ và lợi thế cạnh tranh đến từ quy mô khổng lồ.