Trump tìm cách cứu ngành tôm hùm Mỹ

Thiên Anh

Thứ năm, ngày 25/06/2020 12:33 PM (GMT+7)

Trump tìm cách cứu ngành tôm hùm Mỹ

Trump tìm cách cứu ngành tôm hùm Mỹ

Tổng thống Mỹ chỉ đạo hỗ trợ người đánh bắt tôm hùm và dọa áp thuế Trung Quốc, khi ngành này lao đao vì Covid-19 và thuế nhập khẩu.