Trong một ngày đen tối của thị trường chứng khoán toàn cầu, Jeff Bezos bỏ túi thêm 7,9 tỷ USD