24hmoney
copy link Copy link
copy link Font chữ
copy link Lưu bài
Nguyễn Tiến Hoàng

Trà Vinh: Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho chuyển đổi 38,5ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp

Chuyên mục: KT vĩ mô
Trà Vinh: Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho chuyển đổi 38,5ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp

Internet.

Ngày 26/7, Phó thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã ký ban hành Công văn số: 1020/TTg-NN Về việc chuyển mục đích sử đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, gửi Bộ Tài Nguyên và Môi trường; Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; UBND tỉnh Trà Vinh. Theo Công văn này Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho UBND tỉnh Trà Vinh quyết định chuyển mục đích sử dụng 38,5ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp…

Trà Vinh: Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho chuyển đổi 38,5ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp
Một góc thành phố Trà Vinh.
Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 7174/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 18/12/2020 và Công văn số 2206/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 11/5/2021 về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND tỉnh Trà Vinh quyết định chuyền mục đích sử dụng 38,5ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt như báo cáo thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 7174/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 18/12/2020 và số 2206/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 11/5/2021. Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm về nội dụng thẩm định.
UBND tỉnh Trà Vinh chỉ đạo thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về quản lý, sử dụng đất trồng lúa và các pháp luật khác có liên quan; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức, triển khai thực hiện theo đúng và đầy đủ quy định của pháp luật, bao gồm cả việc lựa chọn dự án, giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất, đảm bảo công khai, minh bạch, chặt chẽ không để xảy ra tham nhũng, thất thoát Nhà nước, khiếu kiện.
Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện, theo dõi, giám sát việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo đúng quy định của pháp luật.
Đối với diện tích 29,41ha còn lại, yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường làm rõ ý kiến thẩm định như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 3592/VPCP-NN ngày 29/5/2021.
Huỳnh Biển
Báo Xây Dựng
Thích Đã thích Thích
Bình luận Bình luận
Chia sẻ Chia sẻ
Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H. Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 25/03/2019. Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 0979730484