24hmoney
copy link Copy link
copy link Font chữ
copy link Lưu bài
Thu Cúc

TP.HCM: Giải ngân vốn đầu tư công sau nửa đầu năm 2020 chưa đạt kế hoạch

Chuyên mục: KT vĩ mô
TP.HCM: Giải ngân vốn đầu tư công sau nửa đầu năm 2020 chưa đạt kế hoạch

UBND TP.HCM nhận định, so với yêu cầu của Chính phủ, của lãnh đạo thành phố và bối cảnh hiện nay thì kết quả giải ngân vẫn chưa đạt yêu cầu, chưa trở thành nhân tố then chốt để vực dậy kinh tế Thành phố trong điều kiện bình thường mới.

Theo đó, xét về tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công nói chung, TP.HCM tính đến ngày 30/6/2020 đã giải ngân 14.297,876 tỷ đồng, đạt 34,29% kế hoạch vốn đã giao là 41.691,846 tỷ đồng, cao hơn về giá trị tuyệt đối lẫn tỷ lệ giải ngân so với cùng kỳ (cùng kỳ giải ngân là 7.032,040 tỷ đồng, đạt 20,8% kế hoạch vốn giao là 33.771,490 tỷ đồng).
Nếu tính luôn khối lượng hoàn thành chưa quyết toán và số vốn đã chi cho các dự án nhưng chưa hoàn trả tạm ứng là 5.619,199 tỷ đồng, thì tỷ lệ giải ngân đạt 47,77% kế hoạch vốn đã giao là 41.691,846 tỷ đồng.
Xét theo vốn ngân sách thành phố, tính đến ngày 30/6/2020 đã giải ngân 10.789.257 tỷ đồng, đạt 31,79% kế hoạch vốn đã giao là 33.940,7 tỷ đồng, cao hơn so với cùng kỳ (cùng kỳ giải ngân là 5.820 tỷ đồng, đạt 18,8% kế hoạch vốn đã giao là 31.002 tỷ đồng).
Trong đó, vốn ngân sách thành phố giải ngân là 10.218,405 tỷ đồng, đạt 43,57% kế hoạch; vốn ODA vay lại vốn nước ngoài của Chính phủ đã giải ngân là 570,852 tỷ đồng, đạt 5,44% kế hoạch.
Thực tế, thành phố đã giải ngân 4.149 tỷ đồng đối với tuyến metro số 1, dòng tiền đã vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tuy nhiên còn vướng một số thủ tục nên chưa thực hiện xong thủ tục hoàn trả tạm ứng. Nếu tính luôn số vốn của tuyến metro số 1 đã giải ngân nhưng chưa thực hiện xong thủ tục hoàn trả tạm ứng, tỷ lệ giải ngân là 45,01%.
Báo cáo cũng cho biết: “So với yêu cầu của Chính phủ, của lãnh đạo thành phố và bối cảnh hiện nay thì kết quả giải ngân vẫn chưa đạt yêu cầu, chưa trở thành nhân tố then chốt để vực dậy kinh tế thành phố trong điều kiện bình thường mới”.
TP.HCM cũng chỉ ra một số nguyên nhân. Cụ thể, TP.HCM cho biết, đã bố trí vốn thực hiện cho 74 dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư độc lập với tổng số vốn là 4.181 tỷ đồng, chiếm 12% tổng kế hoạch vốn ngân sách Thành phố. Tính đến hết ngày 30/6/2020, đã giải ngân 3.010,223 tỷ đồng, đạt 71,9% tổng kế hoạch vốn đã giao.
TP.HCM nhấn mạnh, khó khăn chủ yếu ở dự án bồi thường hỗ trợ tái định cư phục vụ dự án Xây dựng tuyến metro số 2 (tuyến Bến Thành – Tham Lương) trên địa bàn 6 quận (Quận 1, quận 3, quận 10, quận 12, quận Tân Bình, quận Tân Phú) được bố trí kế hoạch vốn là 2.385 tỷ đồng (chiếm 57% tổng kế hoạch vốn của các dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng của Thành phố).
Nhận định được tình hình này, UBND Thành phố vào ngày 5/5/2020 đã ban hành Quyết định số 1489/QĐ-UBND thành lập Tổ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án xây dựng tuyến metro số 2 để kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ dự án.
Hiện nay, căn cứ chủ trương đầu tư, chủ trương đầu tư điều chỉnh đã được phê duyệt, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phê duyệt điều chỉnh 6 dự án bồi thường phục vụ tuyến Metro số 2 trên địa bàn các Quận với tổng mức đầu tư là 4.353,789 tỷ đồng, so với kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 – 2020 đã được HĐND Thành phố thông qua (3.809,625 tỷ đồng) thì cần bổ sung 544,164 tỷ đồng.
Cùng với đó, UBND Thành phố đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với cơ quan chuyên môn và các quận rà soát, xin ý kiến hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để làm cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện. Sau khi có hướng dẫn cụ thể của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND Thành phố sẽ chỉ đạo tháo gỡ, tiếp tục thực hiện dự án theo quy định.
Báo cáo cũng đánh giá khó khăn thứ 2 liên quan đến việc giải ngân các dự án ODA vay lại. Cụ thể, dự án xây dựng tuyến metro số 1 (tuyến Bến Thành – Suối Tiên), kế hoạch vốn ODA vay lại được giao là 9.946,1 tỷ đồng (chiếm gần 30% tổng kế hoạch vốn của thành phố), khối lượng thực hiện đến nay đạt 430 tỷ đồng và khối lượng đã giải ngân nhưng chưa hoàn trả tạm ứng là 4.149 tỷ đồng.
Được biết, thành phố đã kiến nghị Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét có ý kiến về việc thống nhất giá trị vốn vay ODA cấp phát từ Ngân sách trung ương bằng Yên Nhật làm cơ sở để Thành phố phân khai vốn ODA cấp phát từ Ngân sách trung ương còn lại trong năm 2020 cho dự án; đồng thời kiến nghị Bộ Tài chính sớm hỗ trợ hướng dẫn thành phố thủ tục hoàn ứng cho ngân sách thành phố.
Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành – Tham Lương đang được UBND Thành phố kiến nghị Bộ Tài chính sớm xem xét hồ sơ đề nghị gia hạn thời gian giải ngân đến ngày 30/12/2026 và điều chỉnh lịch trả nợ của 2 khoản vay KfW đến ngày 30/9/2027.
Trong khi đó, dự án Phát triển giao thông xanh Thành phố Hồ Chí Minh đang được UBND Thành phố kiến nghị Bộ Tài chính sớm bổ sung dự án này vào phần chi đầu tư phát triển từ nguồn bội chi ngân sách địa phương (từ nguồn Chính phủ vay về cho vay lại để thực hiện các dự án) tại Quyết định số 2503/QĐ-BTC ngày 29/11/2019 về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 để làm cơ sở giải ngân cho dự án.
NHÂN TÂM
nhadautu
Bình luận Bình luận
Chia sẻ Chia sẻ
Quan tâm Quan tâm
Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H. Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 25/03/2019. Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 0979730484