TPBank được Moody’s giữ nguyên xếp hạng và triển vọng ổn định

Hoàng Hảo

Thứ bảy, ngày 27/06/2020 21:51 PM (GMT+7)

TPBank được Moody’s giữ nguyên xếp hạng và triển vọng ổn định

TPBank được Moody’s giữ nguyên xếp hạng và triển vọng ổn định

TPBank là một trong 4 ngân hàng được Moody’s giữ nguyên xếp hạng B1 và đánh giá triển vọng ổn định.